Bài viết của thành viên

Bài viết của hidico14-Nguyễn Quang Chí

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Mua lại cổ phần đã phát hành

    Theo Luật DN 2014 , Công ty chỉ được mua lại 30% trên tổng số cổ phần đã phát hành. Vậy, Công ty có thể mua lại 2,3 lần với mỗi lần không quá 30% trên số cổ phần hiện hữu có được ...
    Trong Doanh nghiệp | của hidico14 | Ngày: 08/09/2017