Bài viết của thành viên

Bài viết của hhd_lc-trần thu an

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,015 giây)
  • cẳt lí lịch không có bố

    Luật sư cho cháu hỏi năm nay cháu đang định thi cảnh sát mà xét về lí lịch thì bố cháu lấy vợ hai theo đạo. Nhưng người bố đấy k hề nuoi cháu và ra đi từ hồi cháu còn nhỏ, và cũng không phải bố đẻ của cháu. Nhưng trên học bạ và giấy khai sinh vẫn có tên ...
    Trong Hôn nhân, Thừa kế | của hhd_lc | Ngày: 25/12/2014