Bài viết của thành viên

Bài viết của HeoTho97-Đinh Thị Kim Thơ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Lý luận nhà nước

    1)Nhận định đúng sai, tại sao? Quyền lực nhà nước chỉ tồn tai trong xã hội co giai cấp và luôn mang tính giai cấp. 2)Trách nhiệm pháp lý, chức năng của bộ máy nhà nước? 3)Mối ...
    Trong Phòng Sinh viên Luật | của HeoTho97 | Ngày: 26/12/2015