Bài viết của thành viên

Bài viết của henhuyen-Tsan Phong Henh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Hỏi về trợ cấp thôi việc

    Công nhân ký hợp đồng 1 năm từ 03/2008 đến 03/2009, khi hết hạn hợp đồng vào tháng 03/2009 và không được ký tiếp hợp đồng thì có được nhận trợ cấp thôi việc không, nếu có thì được tính như thế nào và dựa vào điều khoản nào? Xin cảm ơn!
    Trong Lao động - Việc làm | của henhuyen | Ngày: 29/04/2009
  • Chế độ BHXH của lao động thời vụ (Công nhân tạm)

    Xin hỏi khi ký hợp đồng lao động thời vụ (Công nhân tạm) có thời hạn dưới 3 tháng thì tiền lương tính như thế nào? Trong lương có gồm BHXH hay không? Nếu không thì có phải đóng BHXH cho công nhân không? Lao động thời vụ thì có thể ký hợp đồng bao nhiêu ...
    Trong Lao động - Việc làm | của henhuyen | Ngày: 28/04/2009