Bài viết của thành viên

Bài viết của HBIDTHG-Đặng Thị Hường

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Lao động ngoài định biên

    Kính chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi: CTy tôi thuê LĐ ngoài định biên làm lái xe, việc tạm ứng tiền xăng dầu (Tạm ứng đầu tháng, cuối tháng hoàn tạm ứng) trực tiếp cho lái ...
    Trong Lao động - Việc làm | của HBIDTHG | Ngày: 12/05/2016