Bài viết của thành viên

Bài viết của hazumi-Nguyen Hoang Ngoc Chau

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 5 trong khoảng 5 (0,016 giây)
 • Phát hành trái phiếu

  Tôi xin hỏi các bạn về vấn đề phát hành trái phiếu. Theo tôi được biết thì theo luật doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất cứ loại chứng khoán ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hazumi | Ngày: 09/08/2013
 • Chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH

  Các bạn cho mình hỏi tại sao chủ tịch Hội đồng thành viên có nhiệm vụ "tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của hội đồng thành viên", nhiệm vụ này có ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hazumi | Ngày: 08/08/2013
 • Re:Ngân hàng TNHH

  Mình thanks bạn nhiều, nhưng mình có một thắc mắc, trong báo cáo tài chính của ngân hàng có đoạn giới thiệu về ngân hàng như sau: Ngân hàng trách nhiệm ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hazumi | Ngày: 06/08/2013
 • Ngân hàng TNHH

  Các bạn cho mình hỏi loại hình Ngân hàng TNHH có được xem là một công ty TNHH hay ko? Nếu không thì tại sao? Mình tìm được thông tin VD về Ngân hàng TNHH ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hazumi | Ngày: 06/08/2013
 • Góp vốn chưa đủ trong công ty tnhh

  Tôi xin hỏi các các bạn về vấn đề gốp vốn chưa đủ của thành viên trong công ty. Nếu như thành viên A sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn chưa góp đủ số vốn và các thành ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của hazumi | Ngày: 04/08/2013