Bài viết của thành viên

Bài viết của hathivan10889-Hà Vân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tiền lương

    Tôi tốt nghiệp cao đẳng vừa thi đỗ công chức xã về chức danh văn phòng đảng uỷ xã vùng 3. Tôi xin hỏi hiện mức lương được hưởng và thu hút khu vực như thế nào. Tổng tiền lương và thu hút la bao nhiêu cách tính ra sao? Va tôi có được hưởng phụ cấp ngành ...
    Trong Lao động - Việc làm | của Hathivan10889 | Ngày: 03/03/2016