Bài viết của thành viên

Bài viết của hatcom-Nguyễn Thị Thoa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 6 trong khoảng 6 (0,009 giây)
 • Re:BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  Doanh nghiệp Y làm vậy là đúng, từ khi bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thì việc trợ cấp thôi việc không được hưởng nữa  Bảo hiểm trợ cấp thôi việc được tính vào lương của NLĐ là 1% còn NSDLĐ là 1%. Mục đích chính là để hỗ trợ những người thất nghiệp ...
  Trong Lao động - Việc làm | của hatcom | Ngày: 08/10/2009
 • Re:Hướng dẫn thuế GTGT

  làm biên bản hủ tờ hóa đơn cũ đi, nhưng phải có thông báo với chi cục thuế. xuất hóa đơn giá trị gia tăng khác
  Trong Kế toán - Kiểm toán | của hatcom | Ngày: 08/10/2009
 • Re:Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

  bạn có thể chon hình thức công ty cổ phần hoăc công ty TNHH 2 thành viên trở lên    cơ cấu tổ chức của công ty cổ phân gồm: Theo quy định tại Điều 95 Luật Doanh nghiệp thì cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần gồm có:   - Đại hội đồng cổ đông;   - Hội đồng ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của hatcom | Ngày: 08/10/2009
 • Re:Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

  bạn phải lập một hồ sơ bao gồm   1.       Quyết định của Hội đồng thành viên ( mẫu tham khảo GT1) 2.       Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản ( mẫu tham khảo GT2 ) 3.       Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của hatcom | Ngày: 08/10/2009
 • Re:Vì sao ký phải ghi rõ họ và tên?

  trong các chứng từ kế toán phải gi rõ họ tên và có chữ ký đi kèm, đây là quy đinh bắt buộc để xác định xem ai là người chiu trách nhiêm pháp ly1va2 xem nghiệp vụ kế toán đó có xảy ra thật không nếu bạn trả lương mà không yêu cầu người nhận lương ký vào ...
  Trong Kế toán - Kiểm toán | của hatcom | Ngày: 08/10/2009
 • Re:Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên

  bạn phải lập một hồ sơ bao gồm   1.       Quyết định của Hội đồng thành viên ( mẫu tham khảo GT1) 2.       Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản ( mẫu tham khảo GT2 ) 3.       Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của hatcom | Ngày: 08/10/2009