Bài viết của thành viên

Bài viết của harryborrison-châu nguyên bảo

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Giờ lao động

    Trường hợp công nhân đi trễ hoặc xin nghỉ nữa ngày sau đó vào làm việc bình thường và tăng ca .công ty thường sử dụng số giờ tăng ca để bù cho công nhân đủ 8 tiếng làm ...
    Trong Lao động - Việc làm | của harryborrison | Ngày: 06/11/2018