DanLuat 2020

Phạm Minh Hà - hapham.um

Họ tên

Phạm Minh Hà


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 10/03

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url