Bài viết của thành viên

Bài viết của haolanghd-Nguyễn Sơn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Chuyển đổi đất vươn sang đất ở???

    Xin nhờ luật sư tu vấn giúp em: bố mẹ em có 1 bìa đỏ 670m2 đất (gồm 200m2 đất ở+470m2 đất vườn) . Gia đình muốn cho 2 con trai mỗi người 200m2, nhung khi chuyển đổi thì địa chính nói chỉ chuyển dổi được 500m2 thành đất ở thôi. Tức là bìa của bố mẹ chi ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của haolanghd | Ngày: 29/09/2016