DanLuat 2020

Phạm Hạnh - HanhPhamhlu

Họ tên

Phạm Hạnh


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 03/09

Đến từ Điện Biên, Việt Nam

Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình

Tỉnh thành Điện Biên, Việt Nam
Skype Pham Hanh
Url