Bài viết của thành viên

Bài viết của hanhhxt-PhuongHanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Đất Ruộng năm 1992

    Em có một người em trai sinh ngày 9/12/1992, mới đây thôn em đang chuẩn bị dồn điền. trong sổ đất, em trai em có được sở hữu 1 xào ruộng. nhưng giờ họ bảo theo định suất thì em trai em bị cắt, k được ruộng ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của hanhhxt | Ngày: 02/12/2012