Bài viết của thành viên

Bài viết của Hangle192-Lê Thị Hằng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tai nạn lao động

    Chào luật sư. Xin cho em hỏi về trách nhiệm của người sử dụng lao động với người lao động bị tai nạn lao động. Theo Luật BHXH, Luật ATVS-LĐ và Luật Lao động thì người sử dụng lao động phải: " Thanh toán phần chi ...
    Trong Lao động - Việc làm | của Hangle192 | Ngày: 05/08/2017