Bài viết của thành viên

Bài viết của hamicohagl-Hồ Thị Tuyết Loan

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 5 trong khoảng 5 (0 giây)
 • Lai suat tien vay

  Ban hungmaiusa giup minh van ban quy dinh v/v vay tieu dung, mua xe,... Khong bi dieu chinh boi LDS. Va neu LDS khong cho phep doi voi viec TCKT cho vay qua 150% LSCB NHNN cong bo thi sao Luat thue TNDN lai cho phep?? (Yêu cầu bạn lần sau tham gia ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 24/06/2016
 • Re:Lãi suất tiền vay

  cảm ơn bạn đã trả lời, 1. Quyết định  2868/QĐ-NHNN ban hành năm 2010 nên bây giờ có còn hiệu lực/ phù hợp không!? 2. Nếu vay của đối tượng không phải là TCTD/ TCKT thì mới bị ràng buộc theo điều này, còn đây là vay của Cty Cổ phần (là TCKT) mà sao không ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 23/06/2016
 • Lãi suất tiền vay

  Về mức lãi suất đi vay: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế TNDN "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: 2.17. Phần chi phí trả lãi ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 23/06/2016
 • Re:"Thể nhân hoạt động theo quy định của PL"?

  cảm ơn bạn đã trả lời, khái niệm trên giải thích được "thể nhân" là "cá nhân", còn " thể nhân hoạt động theo pháp luật" là gì thì vẫn chưa rõ.
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 23/06/2016
 • "Thể nhân hoạt động theo quy định của PL"?

  theo quy định của Luật thuế GTGT hiện nay, một trong các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt là: "Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên ...
  Trong Phòng Sinh viên Luật | của hamicohagl | Ngày: 22/06/2016