Bài viết của thành viên

Bài viết của haiduong1402-Duong Hoang Hai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,003 giây)
  • Hạ lương và chấm dứt HĐLĐ

    Nhờ tư vấn trường hợp của tôi như sau.  Tôi ký HĐLĐ không xác định thời hạn với 1 công ty nước ngoài, chức danh là quản lý sản xuất.  Nhưng do công việc, tôi có phụ trách thêm một số công việc xuất nhập khẩu (có liên quan đến sản xuất: lập định mức sản ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của haiduong1402 | Ngày: 23/04/2009