Bài viết của thành viên

Bài viết của haiducnguyen-Phan Hai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • góp vốn bằng TSCĐ

    Dear Anh /Chị. Em muốn nhờ Anh/Chị tư vấn về trường hợp góp vốn bằng TSCĐ: Công ty em là Cty TNHH MTV được thành lập từ năm 2011. Chủ sở hữu của công ty và người đại diện theo pháp luật là 2 người ...
    Trong Kế toán - Kiểm toán | của haiducnguyen | Ngày: 18/06/2020