Bài viết của thành viên

Bài viết của haidang02-Trần Minh Tâm

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • Chuyển xếp lương

    Tôi xin phép hỏi Luật sư về việc chuyển đổi bảng lương chút ạ! Ví dụ anh A đang hưởng bảng lương chuyên viên chính, hệ số 4.99, hệ số phụ cấp chức vụ 0,5, thời điểm hưởng là 01/01/2015 Khi chuyển lên ...
    Trong Lao động | của haidang02 | Ngày: 06/09/2017