Bài viết của thành viên

Bài viết của Haichivas-Nguyễn Đức Hải

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Xin hỏi tranh chấp đất chồng bìa đỏ

    Cảm ơn bạn. Nội dung trên là vì chuyển nhượng từ năm 1994 đất nhà mình vẫn nạp thuế bình thường đến năm 2002 có người D mang bìa đỏ đến và xuất hiện diện tích như đã trình bày. Hiện nay UBND TP đã ra quyết định thu hồi bìa của tôi, nhưng theo luật đất ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Haichivas | Ngày: 16/05/2018
  • Tranh chấp đất chồng bìa đỏ

    Thưa luật sư Gia đình tôi có chuyển nhượng 1 phần đất trong vườn năm 1994. Giấy bán kẹp trong hồ sơ đất bố tôi ghi chuyển nhượng khoảng 200m2, ông A 100m2, ông B 100m2. Năm 2002 ông A và ông ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của Haichivas | Ngày: 14/05/2018