Bài viết của thành viên

Bài viết của habt19-Bùi Thúy Hà

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Điều kiện để hưởng chế độ ốm đau

    Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau- TT59 2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây: b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà ...
    Trong Lao động - Việc làm | của habt19 | Ngày: 26/01/2016