Bài viết của thành viên

Bài viết của ha_lph-Ngyễn Thị Hà

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Có phải bồi thương phí dạy nghề cho công ty?

    Sau khi được tuyển dụng, bạn tôi được công ty đưa đi đào tạo ở nước ngoài trong 6 thang với cam kết bạn tôi sẽ phải lam việc cho công ty ít nhất 3 năm sau khi đào tạo xong. Sau khi về nước công ty ki hợp đồng lao động với bạn tôi với thời hạn 3 năm và ...
    Trong Lao động - Việc làm | của ha_lph | Ngày: 21/09/2009