DanLuat 2021

Nguyễn Lê Minh - goodluck0613

Họ tên

Nguyễn Lê Minh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 12/12

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đừng thấy tôi cười mà bảo tôi vui

Đừng thấy tôi khóc mà bảo tôi buồn

Cười để nỗi buồn nhanh chóng qua đi

Khóc vì niềm vui đến quá bất ngờ

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Url