DanLuat 2021

Trần Thị Tuyết - giothenhthang

Họ tên

Trần Thị Tuyết


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 29/10

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành công không phải là không thất bại mà là thật bại nhiều lần nhưng không nản chí.

Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger xeko_kaka
Url