Bài viết của thành viên

Bài viết của gioihanbautroi-Ngọc Nguyễn

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Hợp đồng thời vụ

    Chào anh chị! Công ty em là công ty sản xuất nhưng nhu c ầu chỉ cần lao động trong thời vụ 1 năm chia làm 02 lần mỗi lần 03 tháng. và khoảng cách tầm 2-3 tháng. Vì vậy, nhu cầu về lao động không thường xuyên.Nếu ký hợp đồng dài hạn thì không được mà ký ...
    Trong Lao động - Việc làm | của gioihanbautroi | Ngày: 17/07/2009
  • Trích khấu hao TSCĐ do chủ đầu tư góp vốn như thế nào?

    Công ty em mới làm là công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ chuyển từ tư nhân lên. Công ty đã làm báo cáo tài chính năm 2007 trong đó đã trích khấu hao tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc do chủ đầu tư góp vốn nhưng chưa có giấy tờ hợp lý ...
    Trong Thuế - Phí - Lệ phí | của gioihanbautroi | Ngày: 18/10/2008