Bài viết của thành viên

Bài viết của giaplv-le van giap

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • chuyển băng trong công ty cp

    hiện tôi đang là công nhân vận hành Nhà máy Thủy điện nhỏ, ăn lương theo hệ số 2,86 bậc lương thủy điện, hưởng lương theo bằng trung cấp chuyên ngành quản lý đường dây và trạm ...
    Trong Lao động - Việc làm | của giaplv | Ngày: 06/11/2014