Bài viết của thành viên

Bài viết của foreverfor-Nguyễn Văn Lân

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 4 trong khoảng 4 (0 giây)
 • Thực hiện phụ cấp thu hút theo NĐ 116

  Theo Nghị định 116, NGười đã được hưởng trợ cấp lần đầu (10 tháng lương tối thiểu) ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, sau đó đi đến vùng khác không phải địa bàn đặc biệt khó khăn. Nay ...
  Trong Lao động | của foreverfor | Ngày: 21/02/2014
 • Chế độ người cao tuổi

  Chồng tôi là cán bộ hưu trí đã từ trần, hiện tôi đang hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của Nhà nước. Vậy khi tôi đủ 80 tuổi thì có được hưởng chính sách đối với người cao ...
  Trong Vướng mắc pháp lý | của foreverfor | Ngày: 25/11/2013
 • Phụ cấp thu hút NĐ 116

  Ngày 19/9/2013 Ủy ban dân tộc miền núi có Quyết định số 447 về việc công nhân thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn ...
  Trong Lao động | của foreverfor | Ngày: 17/10/2013
 • Về chế độphụ cấp thu hút theo Nghị định 116

  Ngày 19/9/2013 Ủy ban dân tộc miền núi có Quyết định số 447 về việc công nhân thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn ...
  Trong Lao động | của foreverfor | Ngày: 17/10/2013