DanLuat 2021

Đào Văn Lượng - dvluongls

Họ tên

Đào Văn Lượng


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 19/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
 • Văn phòng Luật sư Vifalaw
 • Thời gian làm việc
  Từ 08/2008 đến 06/2009
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Chuyen vien
 • Công ty TNHH Đầu tư TM & DV Eresson
 • Thời gian làm việc
  Từ 08/2009 đến nay
 • Vị trí
 • Nghề nghiệp
  Cán bộ Nhân sự

Âm nhạc Nhạc Vàng
Sách Tiểu thuyết
Phim ảnh Phim Giả sử
Chương trình TV Thời sự
Games ongame
Sở thích khác Thể thao

Năm 2008 tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và có thời gian công tác tại Văn phòng luật sư Vifalaw từ tháng 08 năm 2008 đến 06 năm 2009. Từ thời điểm đó đến nay đã chuyển công tác sang làm công việc khác cũng có liên quan đến luật đó là công tác Quản lý nhân sự. Hiện tại đang làm việc tại phòng Hành chính - nhân sự tập đoàn Eresson

Dao Van Luong (Mr)

Human Resource Deparment

Mobile: (+84) 904 628 151

Slype: dvluonghr

Email: dvluongls@gmail.com

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url