DanLuat 2015

Nguyễn Văn Duy - duyvks

Họ tên

Nguyễn Văn Duy


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 17/02

Đến từ Thái Nguyên, Việt Nam
Tỉnh thành Thái Nguyên, Việt Nam
Url