Bài viết của thành viên

Bài viết của duy_khanh-Nguyen Duy Khanh

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0 giây)
 • Re:Khi ly hôn con dưới 3 tuổi giao cho ai nuôi

  thua luật su...nếu truòng họp nguòi mẹ không chúng minh đuọc điều kiện tài chính và khả năng phát triển của bé,mà nguòi bố lại có tài chính và điều kiện phát triển cho bé đuọc cuộc ...
  Trong Hôn nhân & Gia đình | của duy_khanh | Ngày: 26/06/2012
 • quyền lọ̉i nuôi con

  trẻ em duói ba tuổi nếu bà mẹ mà không chúng minh đuọc khả năng nuôi đuọc con mà nguòi bố có khẳ năng chăm sóc và nuôi dạy cháu bé trong môi truòng tôt́ hon thì nguòi bố có đuọc quyền nuôi ...
  Trong Bài viết vi phạm | của duy_khanh | Ngày: 26/06/2012
 • Quyền lợi nuôi con

  Thù̀̀a luât sú́...con cháu bây giò đủ tám tháng tuổi ma vọ cháu không đủ ̣điều kiện chăm sóc lẫn sinh hoạt bằng cháu thì liệu cháu ...
  Trong Hôn nhân & Gia đình | của duy_khanh | Ngày: 26/06/2012