Bài viết của thành viên

Bài viết của duonghongphuong78-Dương Hồng Phương

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 4 trong khoảng 4 (0 giây)
 • Cấp dưỡng nuôi con

  <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /><meta content="Word.Document" name="ProgId" /><meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" /><meta ...
  Trong Dân sự | của duonghongphuong78 | Ngày: 11/09/2009
 • Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc

  $0Xin quý luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau:$0- Người lao động (anh A) có thời gian làm việc tại công ty từ ngày 13/12/2007 đến ngày 21/02/2009. ký HĐLĐ có thời hạn từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008. $0- Hết hạn Hợp đồng không ký tiếp hợp đồng khác ...
  Trong Lao động | của duonghongphuong78 | Ngày: 11/09/2009
 • Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

  Xin quý luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp sau: - Người lao động (anh A) có thời gian làm việc tại công ty từ ngày 13/12/2007 đến ngày 21/02/2009. ký HĐLĐ có thời hạn từ ngày 01/01/2008 đến 31/12/2008. - Hết hạn Hợp đồng không ký tiếp hợp đồng khác. ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của duonghongphuong78 | Ngày: 10/09/2009
 • Cấp dưỡng nuôi con

  Vui lòng cho tôi hỏi về mức cấp dưỡng nuôi con. Tòa án sẽ xem xét mức cấp dưỡng dựa trên thu nhập hàng tháng của người có nghĩa vụ cấp dưỡng là bao nhiêu %. Ví dụ: sinh hoạt cần thiết của bé là 1.300.000đ/tháng, mức thu nhập hàng tháng của người cấp dưỡng ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của duonghongphuong78 | Ngày: 10/09/2009