Bài viết của thành viên

Bài viết của Dungmekong-Dung Tran

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Phụ cấp thôi việc

    Chào Luật Sư, Xin nhờ Luật Sư giải đáp giúp trường hợp sau: Nhân viên xin nghỉ việc tại Công ty 2 tháng trước ngày đến tuổi nghỉ hưu, trong khi đó nhân viên A này đã ...
    Trong Lao động | của Dungmekong | Ngày: 28/04/2016