Bài viết của thành viên

Bài viết của Dungkhiem-Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • XÁC ĐỊNH NGOÀI GIỜ HAY PHỤ CẤP

    Người trực ca đêm (phát sóng TH) từ 21h đến 24h chế độ tính ngoài gờ hay phụ cấp, giờ tính này có tính vào 200h/năm không? văn bản nào qui định, xin các Luật sư giải ...
    Trong Lao động | của Dungkhiem | Ngày: 12/07/2013