DanLuat 2021

Phạm Minh Đức -p. quản lý chuyên ngành - ducman

Họ tên

Phạm Minh Đức -p. quản lý chuyên ngành


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 17/02

Đến từ Hải Phòng, Việt Nam
Đại học
  • Hàng Hải Việt Nam

Tỉnh thành Hải Phòng, Việt Nam
Url