Bài viết của thành viên

Bài viết của DongTaPhoi_TKV-Mai Thị Thu Huế

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • Re:Hỏi về Luật đấu thầu

    Công ty mình có gói thầu lập thiết kế BVTC-DT, giá gói thầu được tính theo tỷ lệ % của 957, luật đấu thầu 61/2005 thì có loại hợp đồng theo tỷ lệ %, nhưng luật mới không có loại ...
    Trong Doanh nghiệp | của DongTaPhoi_TKV | Ngày: 26/08/2014