Bài viết của thành viên

Bài viết của DOANMANHTRUONG-Đoàn Mạnh Trưởng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,002 giây)
  • Về chuyển nhượng đất đai

    Chào TVPL hiện nay Tôi có một hồ sơ cần TVPL tư vấn giúp như sau. Ông Nguyễn Văn A nhận chuyển nhượng QSD đất của ông Nguyễn Văn B một phần thửa đất trên giấy chứng nhận của ông A, đã được cơ quan ...
    Trong Đất đai, Nhà cửa | của DOANMANHTRUONG | Ngày: 13/03/2015