DanLuat 2021

Trương Đình Khải - dinhkhaimt

Họ tên

Trương Đình Khải


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 26/04

Đến từ Kiên Giang, Việt Nam
Đại học
  • Cao đẵng Kinh kế kỹ thuật Cần Thơ

Trung học cơ sở
  • Trung học cơ sở Ngọc Chúc
Tỉnh thành Kiên Giang, Việt Nam
Url