Bài viết của thành viên

Bài viết của diemhanggl-TRần thị diếm hằng

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Re:Hợp đồng hôn nhân

    Đâu chỉ riêng tài sản còn có quyền như nhận nuôi con nuôi, nhận cha, mẹ con... vợ chồng vẫn có quyền thỏa thuận. Nhưng trong trường hợp này k được xem là một hợp dồng dân sự. Chỉ ...
    Trong Café DanLuat | của diemhanggl | Ngày: 16/09/2016
  • Re:Hợp đồng hôn nhân

    Hợp đồng trên về mặt đạo đức có thể là không trái nhưng xét về mặt luật pháp thì vi phạm quyền tự do đi lại và quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư.
    Trong Café DanLuat | của diemhanggl | Ngày: 15/09/2016