Bài viết của thành viên

Bài viết của dechua-trần ngọc phát

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • cho tôi hỏi tôi bị tội gì

    tôi và đám bạn đi đánh người khác nhưng trong lúc 2 bên đánh nhau thì bạn tui vào chém 2 người bị thương ở vùng mềm, hiện giờ thì 2 người đó đã tĩnh lại, nếu gia đình bên đó kiện thì chúng tôi sẽ bị ghép vào tội gì, tất cả chúng tôi đều lần đầu phạm tội ...
    Trong Hình sự & Hình phạt | của dechua | Ngày: 23/02/2009