Bài viết của thành viên

Bài viết của dducphuong78-Đoàn Đức Phượng - VP

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • Tôi nhất trí với ý kiến bạn Trust_link

    "Theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  từ ngày 01/01/2009, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian ...
    Trong Lao động - Việc làm | của dducphuong78 | Ngày: 11/06/2009