Bài viết của thành viên

Bài viết của daolua-Đào Thị Lụa

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0 giây)
  • hỏi về chế độ thai sản

    Tôi làm hợp đồng cho đơn vị hành chính sự nghiệp và được đóng bảo hiểm bắt buộc từ tháng 01 năm 2012 đến tháng 05 năm 2013 tôi hết hợp đồng không đóng bảo hiểm nữa mà đến ...
    Trong Lao động - Việc làm | của daolua | Ngày: 08/04/2013