DanLuat 2021

Phạm Thủy Ngân - dao_bang_da

Họ tên

Phạm Thủy Ngân


Xưng hô Chị

Ngày sinh nhật 28/06

Đến từ Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đại học
  • Đại Học Sài Gòn

Trung học cơ sở
  • Chuyên Thái Nguyên
Tỉnh thành Hồ Chí Minh, Việt Nam
Yahoo! Messenger dao_bang_da@yahoo.com.vn
Skype thuyngan3691
Url