DanLuat 2021

Phạm Ngọc Danh - danh1985

Họ tên

Phạm Ngọc Danh


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 16/11

Đến từ Ninh Thuận, Việt Nam
Âm nhạc Nhạc Trịnh

danh

Tỉnh thành Ninh Thuận, Việt Nam
Yahoo! Messenger ddanhloan_danh
Facebook pndanhtic@gmail.com
Url