Bài viết của thành viên

Bài viết của danganhquyen-Đặng Anh Quyền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 3 trong khoảng 3 (0,016 giây)
 • không biết phải cái này không

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 291/TTg-KTN V/v chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010   Kính ...
  Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của danganhquyen | Ngày: 11/03/2010
 • re thủ tục giải quyết thai sản sau khi đã nghỉ việc

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau: Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm ...
  Trong Lao động - Việc làm | của danganhquyen | Ngày: 11/03/2010
 • Re: chế độ nghỉ thai sản

  Vấn đề bạn hỏi được quy định chi tiết trong mục II của Nghị định 152/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘCCHÍNH PHỦ MỤC 2: CHẾ ĐỘ THAI SẢN Điều 13. Đối tượng áp dụng chế độ thai ...
  Trong Lao động | của danganhquyen | Ngày: 11/03/2010