Bài viết của thành viên

Bài viết của Daisun-Nguyen si dai

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Về việc đi làm bù

    Cty được điện lực thông báo ngưng cung cấp điện vao ngày thứ 7 cty cho nghỉ ngày thứ 7 nhưng lại bắt công nhân phải đi làm bù ngày chủ nhật còn thông báo sẽ không giải ...
    Trong Lao động - Việc làm | của Daisun | Ngày: 28/11/2014