DanLuat 2020

Lương cửu Luật - cuuluat82

Họ tên

Lương cửu Luật


Xưng hô Anh

Ngày sinh nhật 01/09

Đến từ Hà Nội, Việt Nam
Công ty
  • Tư vấn Việt luật
  • Thời gian làm việc
    Từ 06/2003 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng phong tư vấn doanh nghiệp

Tỉnh thành Hà Nội, Việt Nam
Url