Bài viết của thành viên

Bài viết của ctct_viettel-Đỗ Hữu Lực - ban dịch vụ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0,002 giây)
  • Bổ xung ngành nghề kinh doanh

    Xin luật sư tư vấn giúp: Hiện nay Công ty tôi là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên có ngànhnghề chính là xây lắp hạ tầng viễn thông. Nay Công ty muốn đăng ký thêm ngànhnghề mới như: Tư Vấn Giám sát xây dựng, kinh doanh điện (thuộc dạng năng lượng sạch ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của ctct_viettel | Ngày: 10/07/2009
  • Đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

    Xin luật sư tư vấn giúp một số việc sau: Hiện nay Công ty tôi là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên có ngành nghề chính là xây lắp hạ tầng viễn thông. Này muốn đăng ký thêm ngành nghề mới như: Tư Vấn Giám sát xây dựng, kinh doanh điện (máy phát điện ...
    Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của ctct_viettel | Ngày: 09/07/2009