Bài viết của thành viên

Bài viết của crossfire1-Nguyễn Cơ

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 2 trong khoảng 2 (0 giây)
  • Sử dụng con dấu của đơn vị

    Chào Luật sư! Trong Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ, tôi chưa thấy nêu rõ vấn đề sử dụng con dấu. Thông thường, tại đơn vị, Trưởng phòng Hành chính ...
    Trong Doanh nghiệp | của crossfire1 | Ngày: 16/05/2017
  • Tư vấn ký hợp đồng lao động

    Thưa Luật sư Xin Luật sư tư vấn giúp trường hợp như sau: Phạm Thị An là lao động hợp đồng dài hạn với chức danh công việc là Hộ lý bệnh viện. Trong năm 2015, cô An bị tai nạn giao thông phải năm viện ...
    Trong Lao động - Việc làm | của crossfire1 | Ngày: 21/06/2016