DanLuat 2021

Hoàng Đình Khánh - cpdtxd24

Họ tên

Hoàng Đình Khánh


Xưng hô Ông

Ngày sinh nhật 01/04

Đến từ Nghệ An, Việt Nam
Công ty
  • SICO24
  • Thời gian làm việc
    Từ 11/2000 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    P.PHÒNG

NAM
Tỉnh thành Nghệ An, Việt Nam
Url