Bài viết của thành viên

Bài viết của conyeucuabame-Nguyễn Thị Thu Huyền

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 5 trong khoảng 5 (0,004 giây)
 • Tham gia

  Về vấn đề này, theo mình, cần phải xác định thời điểm ba của bạn và người phụ nữ kia về sống chung với nhau. Vì có thể xảy ra trường hợp đã hình thành mối quan hệ hôn nhân thực tế (được pháp luật thừa nhận). Do vậy, trong trường hợp này, người phụ nữ ...
  Trong Vấn đề pháp lý khác | của conyeucuabame | Ngày: 26/01/2010
 • Trả lời

  Theo mình, trước hết cần phải xác định Công ty bạn thuộc  loại hình công ty nào: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH hay doanh nghiệp tư nhân. Sau đó xác định xem số vốn mà doanh nghiệp bạn cần vay là bao nhiêu, tỷ lệ vốn vay so với vốn điều ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của conyeucuabame | Ngày: 04/12/2009
 • Re: Đây là Hợp đồng Dịch vụ hay Hợp đồng Ủy quyền?

  Theo quy định của Luật Đầu tư 2005, thì Công ty bạn có thể ký kết với doanh nghiệp Hợp đồng Hợp tác kinh doanh. Cũng theo quy định của Luật Đầu tư thì Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải có các nội dung chủ yếu sau: 1. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm ...
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của conyeucuabame | Ngày: 04/12/2009
 • Trả lời

  Bạn có thể kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty để xác định người đại diện theo pháp luật của Công ty.
  Trong Doanh nghiệp & Đầu tư | của conyeucuabame | Ngày: 04/12/2009
 • Trả lời

  Theo quy định 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ qd chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động thì hết thời gian thử việc, người sử dụng lao động thông báo kết quả lao động cho người thử việc> Nếu đạt ...
  Trong Lao động - Việc làm | của conyeucuabame | Ngày: 04/12/2009