Bài viết của thành viên

Bài viết của congteo-Ng Cong Teo

Nhập từ khóa để tìm kiếm:
Kết quả 1 - 1 trong khoảng 1 (0,001 giây)
  • Trợ cấp thôi việc sau năm 2009

    Theo qui định mới từ năm 2009 các doanh nghiệp không phải trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ mà chỉ phải trả trợ cấp cho thời gian công tác trước 01/01/2009. Vậy khi tôi thôi việc 31/06/2010 thì mức lương làm cơ sở tính TCTV là lương bình quân 6 tháng năm ...
    Trong Lao động - Việc làm | của congteo | Ngày: 12/02/2009